STM32

Tutoriály
Úvod do programování - trochu zastaralé
Systick - (LL API)
GPIO na STM32F0 - (LL API)
Clock na STM32F0 - (LL API)
EXTI na STM32F0 + něco málo o prioritách IRQ (LL API)
STM32F051 Discovery - Hardware
STM32 Nucleo32 - HW malého Nucleo kitu - Nejčerstvější
Timer I. - IRQ, PWM a další základy (LL API)
Timer II. - DMA (LL API)
Timer III. - měření PWM a periody (LL API)
Timer IV. - Timerlink (LL API)
DMA na STM32F0 - nedokončené (LL API)
USART I. - Vysílání, příjem, DMA (LL API)
USART II. - Character recognition + timeout (SPL)
SPI I. - STM32F0 SPI slave (SPL)
ADC I. - STM32F0 poznámky o ADC (SPL)
LCD - ukázka pro STM32L1 (SPL)
Debug I. - True Atollic Studio

STM32 codewizzard

Komentované zdrojáky (STM32F3)

USART - jednoduché odesílání textu (SPL)
USART - odesílání s přerušením (SPL)
USART - odesílání s DMA (SPL)
USART - příjem textových příkazů s přerušením - včetně dekodování pomocí sscanf() (SPL)
RCC - 64MHz clock z interního HSI (SPL)
COMP - Sběr pulzů - spolupráce DAC, COMP a Timeru (SPL)
TIM - triviální ukázka časování pomocí IRQ (SPL)
TIM - generování PWM (SPL)
TIM - měření časových parametrů signálu (PWM) "pořádně / chytře" (SPL)
DAC - malá seznamovací ukázka s DAC na STM32F303K8 + info o zmatcích ;) (SPL)
DAC - jeden způsob generování waveforem s DAC na STM32F303K8 - IRQ (SPL)
DAC - druhý způsob generování waveforem s DAC na STM32F303K8 - DMA (SPL)
EXTI - primitivní ukázka externího přerušení (SPL)
ADC - jednoduchá ukázka ADC převodu (SPL)
ADC - využití integrovaného operačního zesilovače (SPL)
ADC - scan více kanálů "snímkování" s pomocí DMA (SPL)
ADC - jednokanálový rychlý převod "osciloskop" >4Msps s pomocí DMA (SPL)

AVR


Tutoriály

Externí přerušení I - na tajned.cz (Attiny24)
Externí přerušení II - na tajned.cz (Attiny24)
Externí přerušení III - na tajned.cz (Attiny24)
Externí přerušení IV rotační enkodér
Analogový komparátor I - na tajned.cz (Attiny24)
Analogový komparátor II - na tajned.cz (Attiny24)
Analogový komparátor III - na tajned.cz (Attiny24)
USART I - na tajned.cz (Atmega)
USART II - na tajned.cz (Atmega)
USART III - na tajned.cz (Atmega)
I2C na AVR I - na tajned.cz (Atmega)
I2C na AVR II - na tajned.cz (Atmega)
SPI na AVR I - na tajned.cz (Atmega)
SPI na AVR II - na tajned.cz (Atmega)
SPI na AVR III - na tajned.cz (Atmega)
Timer/Counter I - na tajned.cz (Attiny2313)
Timer/Counter II - na tajned.cz (Attiny2313)
Timer/Counter III - na tajned.cz (Attiny2313)
Timer/Counter V - 16bit timer (Attiny2313)
Timer/Counter IV - 32.768kHz ocilátor (Atmega)
ADC I - na tajned.cz (Atmega)
ADC II - na tajned.cz (Atmega)
ADC III - na tajned.cz (Atmega)
ADC IV - na tajned.cz (Atmega)
ACS712 na Atmelech - betaverze
Ladění aplikací s debuggerem I - na tajned.cz (Atmel Studio)
Ladění aplikací s debuggerem II - na tajned.cz (Atmel Studio)
Levné Programátory a Debuggery - "hack" Xplained - Nejčerstvější (26.7.2018)
Low cost debugger/programmer [ENG] - "hack" Xplained kit
Clock na AVR - Rozpracováno
Porty - Rozpracováno
Fuses Attiny24 - Betaverze
64MHz na ATtiny25/45/85 - Betaverze

Obecná elektronika
Výroba DPS s jemným vzorem fotocestou - Doporučuji
LM317 kalkulátor
MCP2210 (SPI terminál) - Novinka
I2C relativně jednoduše - na tajned.cz
SPI jednoduše - na tajned.cz

Tutoriály Atxmega

Atxmega USART I. - na tajned.cz (Atxmega E)
Atxmega USART II. - na tajned.cz (Atxmega E/AU)
Atxmega USART III. - na tajned.cz (Atxmega E)
Atxmega DEMO1 - SRAM,SPI,DMA,DAC (rozpracováno 90%)
Ukázkové zdrojové kódy - Clock (6), USART (1), DAC (3)
Atxmega GPIO codewizzard